O míchání

SIMPLY MIXING

Jelikož se na stavbě používá a míchá široká škála materiálů, je nutné mít vynikající znalosti o vhodných míchacích procesech. Volba nesprávného zařízení pro zpracování daného materiálu může vést k závažnému poškození konstrukce nebo přinejmenším prodloužení pracovní doby a zbytečné fyzické námaze pracovníka.

Charakteristika materiálu

Platí, že testem pro míchací systém není již namíchaný materiál, ale složky na začátku míchacího procesu. Stroj nejvíce namáhá právě míchání – obvykle dvou složek, jako je například suchý prášek a tekutá přísada – a při něm se ukáže, zda má míchací metla správnou geometrii.


Jaký hnací stroj?

Ruční míchadla C-mix

Nejprve si musíte položit základní otázku, zda použít „elektrickou vrtačku nebo ruční míchadlo“. Klasická elektrická vrtačka je určitě vhodná pro míchání malých objemů zejména tekutých materiálů při nízkých otáčkách, s maximálním průměrem míchací metly 120 mm. Neměli byste však používat elektrické vrtačky s výkonem menším než 500 W. Pokud máte materiály s vyšší viskozitou (polotekuté), větší objem materiálu nebo větší průměr míchací metly, motor se zpomalí natolik, že následný nedostatek chlazení výrazně sníží jeho životnost.

Na druhou stranu ruční míchadla jsou pro velké zatížení, které při míchání vzniká, speciálně navržena. Hnací prvky dodávají motoru dostatek energie a chlazení i při vysokém zatížení a speciální převodovky zaručují dlouhou životnost a optimální výkon.

Pravidlem je, že čím větší objem materiálu se má míchat, tím větší by měl být průměr míchací metly. Na druhé straně, čím větší průměr míchací metly, tím nižší otáčky, a tedy potřeba větší hnací síly.


Jaká míchací metla?

collomix-fm collomix-kr collomix-wk collomix-mk

Pro optimální výsledky míchání je důležité nejen vybrat správný hnací stroj, ale také vhodnou míchací metlu. Vaše rozhodnutí bude založeno na dvou aspektech: Objem materiálu, který se má míchat, bude určovat průměr míchací metly, zatímco druh materiálu bude určovat její geometrii, tj. způsob a postup míchání!

Ruční míchadla C-mix Zdola nahoru (pravotočivý)
Materiál je dopravován ze dna kbelíku nahoru a proudí po stranách opět dolů. Použitelné u těžkých materiálů, jako je malta, omítka, lepidlo, materiály obsahující písek a štěrk. Míchadlo se snadno zapracuje do materiálu.
Ruční míchadla C-mix Shora dolů (levotočivý)
Materiál je tlačen shora dolů a proudí po stranách opět nahoru. Případné hrudky se bez stříkání rozmíchají díky vysokým střižným silám míchadla. Optimální pro řídké materiály, jako jsou barvy, disperze, materiály s vlákny nebo také měkké sádrové omítky.
Ruční míchadla C-mix Paralelní míchací účinek
Zde probíhá províření materiálu. Pohyb komponent nahoru a dolů je dosahován pohybem míchadla. Optimální pro stěrkové hmoty. Vysoké střižné síly brání tvorbě hrudek.