Σχετικά με την ανάμειξη

SIMPLY MIXING

Η μεγάλη ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται και που προορίζονται για ανάμειξη στον κατασκευαστικό τομέα απαιτεί άριστη γνώση των κατάλληλων διαδικασιών ανάμειξης. Η επιλογή ακατάλληλου μηχανήματος για την επεξεργασία ενός συγκεκριμένου υλικού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή δομική βλάβη ή, στην καλύτερη περίπτωση, σε παρατεταμένη διάρκεια εργασίας και άσκοπη σωματική καταπόνηση του εργάτη.

Χαρακτηριστικά του υλικού

Κατά κανόνα, η παράμετρος που κρίνει την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος ανάμειξης δεν είναι το τελικό αναμεμειγμένο υλικό που προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της ανάμειξης, αλλά τα συστατικά κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάμειξης. Η ανάμειξη αυτών των συστατικών, που συνήθως είναι δύο, για παράδειγμα, ξηρή σκόνη και υγρό πρόσθετο, είναι αυτή που ασκεί το μεγαλύτερο φορτίο στο μηχάνημα και δείχνει εάν ο αναδευτήρας έχει τη σωστή γεωμετρία ή όχι.


Τι τύπος μηχανήματος μετάδοσης κίνησης;

mixing-drill-c-mix-mixer

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να εξετάζεται αναφορικά με τον τύπο μηχανήματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι η απάντηση στο εξής βασικό ερώτημα: «ηλεκτρικό δράπανο ή αναμεικτήρας χειρός;». Το κλασικό ηλεκτρικό δράπανο είναι σίγουρα επαρκές για την ανάμειξη μικρών όγκων κυρίως υγρών υλικών σε χαμηλές στροφές, με μέγιστη διάμετρο αναδευτήρα 120 mm. Ωστόσο, καλό θα είναι να μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά δράπανα με ισχύ εξόδου μικρότερη από 500 W. Στην περίπτωση υλικών με μεγαλύτερο ιξώδες (ημίρρευστα), μεγαλύτερων όγκων υλικού ή αναδευτήρων μεγαλύτερης διαμέτρου, το μηχάνημα μετάδοσης κίνησης θα επιβραδύνεται σε τέτοιο βαθμό που η έλλειψη ψύξης, ως επακόλουθη συνέπεια αυτού, θα μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του.

Συγκριτικά, οι αναμεικτήρες χειρός είναι ειδικά σχεδιασμένοι για τα υψηλά φορτία που αναπτύσσονται κατά την ανάμειξη. Τα στοιχεία μετάδοσης κίνησης παρέχουν ικανοποιητική ισχύ και επαρκή ψύξη για τον κινητήρα, ακόμα και παρουσία υψηλών φορτίων, ενώ τα ειδικά συστήματα οδοντωτών τροχών εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής και την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Ως εμπειρικός κανόνας, όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος του προς ανάμειξη υλικού, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η διάμετρος του αναδευτήρα. Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος των αναδευτήρων, τόσο χαμηλότερες είναι οι στροφές και, κατ’ επέκταση, τόσο υψηλότερη είναι η κινητήρια ισχύς που απαιτείται.


Τι τύπος αναδευτήρα;

collomix-fm >collomix-kr collomix-wk collomix-mk

Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ανάμειξης, είναι σημαντική η επιλογή όχι μόνο του κατάλληλου μηχανήματος μετάδοσης κίνησης, αλλά και του κατάλληλου αναδευτήρα. H απόφαση για την επιλογή αναδευτήρα βασίζεται σε δύο παράγοντες: Ο όγκος του προς ανάμειξη υλικού καθορίζει τη διάμετρο του αναδευτήρα, ενώ η φύση του υλικού καθορίζει τη γεωμετρία του, δηλαδή τη μέθοδο ή τη δράση της ανάμειξης!

mixing paddle collomix From the bottom up (positive action)
The material is conveyed upwards through the middle of the mixing paddle from the bottom of the tub and flows down again at the sides. This method should be used for powdery and dry mixtures such as mortar, plaster, cement, and quartz- and pebble-filled materials. The mixing paddle works into the mixing material easily.
collomix stirrer From the top down (negative action)
The material is forced down from the top and then flows back up again at the sides. Any lumps are broken up by the high force generated by the drive and the user, without splashing. This method is ideal for thin-bodied materials such as paints, dispersions, materials containing fibers, and gypsum plaster. It involves greater strain on the drive unit and user.
mixing tool collomix Parallel mixing action
The material is swirled on a single plane, the components only flowing up or down when the mixing paddle is moved accordingly. The suction effect results in optimal mixing results, according to the consistency of the material. This method is ideal for fillers. Fewer air inclusions in the material and, as a rule, higher shear forces, prevent the formation of lumps.