επαφή – C-mix μηχανισμοί ανάμιξης χεριού

συνεργάτη διανομής Ελλάδα
Mavrogiannakis S.A
Piraeus Str. 203
GR 11853 Athens
Τηλ. +30210 34 61 762
Φαξ +30210 34 14 554
ηλεκτρονική διεύθυνση ektox@enternet.gr
ιστοσελίδα www.ektoxeftis.com.gr
_____________________________________________

Papatheodosiou Spap
Leof. Veikou 131
GR Galatsi 111 46
Τηλ. +30210 213 5300
ηλεκτρονική διεύθυνση info@spapsa.gr
ιστοσελίδα www.papatheodosiou.gr


C•mix Η επαφή σας

Professional mixer C-mix contactΚύριος. Massimo Gasperini
εξαγωγή διευθυντής πωλήσεων
T +49 84 58 32 98 72
ηλεκτρονική διεύθυνση

Professional mixer C-mix contactΚυρία. Kristin Goldammer
Εξαγωγή πωλήσεις
T +49 84 58 32 98 51
ηλεκτρονική διεύθυνση

Professional mixer C-mix contactΚυρία. Theresa Bortenhauser
Εξαγωγή πωλήσεις
T +49 84 58 32 98 87
ηλεκτρονική διεύθυνση

Professional mixer C-mix contactΚυρία. Astrid Rung
Εξαγωγή πωλήσεις
T +49 84 58 32 98 52
ηλεκτρονική διεύθυνση


C•mix είναι μια μάρκα της Collomix

Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
D-85080 Gaimersheim
Γερμανία
Τηλ. +49 84 58 32 98 0
Φαξ +49 84 58 32 98 30
ηλεκτρονική διεύθυνση / ιστοσελίδα