O miješanju

SIMPLY MIXING

Široki raspon materijala za upotrebu i miješanje u izgradnji zahtijeva izvrsno poznavanje odgovarajućih postupaka miješanja. Odabir neispravnog uređaja za obradu određenog materijala može dovesti do ozbiljnih strukturnih oštećenja ili barem do duljeg radnog vremena i nepotrebnog tjelesnog opterećenja radnika.

Karakteristike materijala

U pravilu, za ispitivanje sustava miješanja ne upotrebljava se završni izmiješani materijal dobiven na kraju miješanja, već komponente koje se upotrebljavaju na početku postupka miješanja. Miješanjem dvije komponente, na primjer suhog praha i tekućeg aditiva, najviše se opterećuje stroj i tako će se pokazati je li geometrija šipke za miješanje ispravna.


Koji pogonski stroj?

C-mix mješači

Prvo morate uzeti u obzir osnovno pitanje hoćete li upotrijebiti »električni mješač ili ručni mješač«. Klasični električni mješač iznimno je pogodan za miješanje malenih volumena uglavnom tekućih materijala pri malom broju okretaja šipkom za miješanje najvećeg promjera od 120 mm. Međutim, nemojte upotrebljavati električne mješače pri izlaznim snagama manjima od 500 W. Kada su u pitanju materijali s većom viskoznosti (polutekući), veći volumeni materijala ili šipke većeg promjera, pogonski stroj će se toliko usporiti da će nastali nedostatak hlađenja značajno smanjiti njegov životni vijek.

Usporedno s time, ručni mješači su posebno osmišljeni za velika opterećenja koja nastaju prilikom miješanja. Pogonski elementi osiguravaju dovoljnu količinu električne energije i dovoljno hlađenje motora čak i pri velikim opterećenjima, a poseban reduktor jamči dugi životni vijek i optimalne performanse.

AOpće pravilo je da što je veći volumen materijala za miješanje, to bi promjer šipke za miješanje trebao biti veći. Zauzvrat, što je veći promjer šipki za miješanje, to je manji broj okretaja te je stoga potrebna veća pogonska snaga.


Koja šipka za miješanje?

collomix-fm collomix-kr collomix-wk collomix-mk

Za optimalne rezultate miješanja bitno je ne samo odabrati odgovarajući pogonski stroj, već i odgovarajuću šipku za miješanje. Vaša će odluka ovisiti o dva faktora: Volumen materijala za miješanje određuje promjer šipke za miješanje, dok priroda materijala određuje njezinu geometriju, odnosno način ili postupak miješanja!

C-mix mješači Odozdo prema gore (u smjeru kazaljke na satu)
Materijal se diže od dna prema gore, a zatim se ponovno bočno prenosi prema dolje. Ovaj se način primjenjuje kod teških materijala kao što su mort, žbuka, lijepilo, te materijala koji sadrže pijesak i šljunak. Dio za miješanje lako prodire u materijal.
C-mix mješači Odozgo prema dolje (suprotno od smjera kazaljke na satu)
Materijal se potiskuje odozgo prema dolje, a zatim se ponovno bočno prenosi uvis. Moguće grude razbijaju se bez prskanja, pomoću velike poprečne sile dijela za miješanje. Ovaj je način optimalan za rijetke materijale kao što su boje, disperzni materijali, materijali s vlaknimaili i meka gipsana žbuka
C-mix mješači Paralelni način miješanja
U ovom se slučaju događa kovitlanje materijala. Pomicanje komponenti prema gore i prema dolje postiže se pomicanjem dijela za miješanje. Ovaj je način optimalan za mase za punjenje. Velika poprečna sila sprječava stvaranje grudica