O miešaní

SIMPLY MIXING

Široká škála používaných materiálov pri zmiešavaní na stavbách vyžaduje vynikajúcu znalosť vhodných procesov zmiešavania. Výber nesprávneho zariadenia pre spracovanie materiálu môže viesť k vážnym poškodeniam štruktúry alebo k zvýšenému času práce a fyzickej námahe pracovníka.

Vlastnosti materiálu

Spravidla to nie je hotový namiešaný materiál, ktorý je testovaný v zmiešavacom systéme, ale zložky na začiatku procesu zmiešavania. Zmiešanie obyčajne dvoch zložiek, napríklad suchého prášku a tekutej prísady je to, čo zariadenie zaťažuje najviac a ukáže, či má miešacích hláv správnu geometriu.


Čo poháňa zariadenie?

Ručné miešadlá C-mix

Najskôr musíte zobrať do úvahy základnú otázku, či použiť „vŕtačku alebo ručné zmiešavacie zariadenie“. Klasická vŕtačka je určite vhodná pre zmiešavanie malých objemov, hlavne tekutých materiálov pri nízkych otáčkach s maximálnym priemerom miešacej hlavy 120 mm. V každom prípade by ste nemali používať vŕtačky, ktoré majú nižší výkon ako 500 W. Pokiaľ sa jedná o materiály s väčšou viskozitou (polotekuté), väčšie objemy materiálu alebo väčší priemer miešacích hláv, pohon zariadenia bude spomalený tak, že bude mať za následok nedostatočné chladenie a to značne zníži jeho životnosť.

Pre porovnanie, ručné zmiešavacie zariadenia sú špeciálne navrhnuté pre ťažké zaťaženie, ktoré je generované počas zmiešavania. Pohonné prvky poskytujú dostatočnú energiu a chladenie motora aj pri ťažkých zaťaženiach a špeciálna prevodovka zaručí dlhú životnosť a optimálny výkon.

Pravidlom je, že čím väčší objem materiálu na zmiešanie, tým by mal byť väčší priemer miešacích hláv. Naopak, vyžaduje väčší priemer miešacích metiel, nižšie otáčky a následne väčšiu silu pohonu.


Aká miešacia metla?

collomix-fm collomix-kr collomix-wk collomix-mk

Pre optimálne výsledky zmiešavania je dôležité nielen vybrať správny pohon zariadenia, ale tiež správnu miešaciu hlavu. Vaše rozhodnutie bude závisieť od dvoch faktorov: Objem materiálu, ktorý má byť zmiešaný určí priemer miešacej hlavy zatiaľ čo druh materiálu určí jeho geometriu, t.j. metódu zmiešavania alebo činnosť!

Ručné miešadlá C-mix Zdola nahor (pravotočivé)
Materiál sa pohybuje z dna nádoby nahor a späť prúdi po stranách nadol. Používa sa v prípade ťažkých materiálov ako malta, omietka, lepidlo a materiálov obsahujúcich piesok a štrk. Miešadlo ľahko zapadne do vnútra materiálu.
Ručné miešadlá C-mix Zhora nadol (ľavotočivé)
Materiál sa pohybuje zhora nadol a späť prúdi po stranách nahor. Vďaka vysokým šmykovým silám sa rozmiešajú aj hrudky bez striekania. Ideálne pre riedke látky, ako farby, disperzie, látky s obsahom vlákien ebo tiež mäkké sadrové omietky
Ručné miešadlá C-mix Paralelný miešací účinok
Tu sa uskutočňuje zvírenie materiálu. Pohyb komponentov nahor a nadol sa dosahuje pohybom miešadla. Optimálne pre tmeliace masy. Vysoké šmykové sily zabraňujú tvoreniu hrudiek.