Miešadlo

SIMPLY MIXING

Miešadlo c-mix

SO SPRÁVNYM MIEŠADLOM SA VÁM PRACUJE ĽAHŠIE A LEPŠIE

Rôznorodosť jednotlivých materiálov si vyžaduje odlišný účinok jednotlivých miešadiel.

Materiál musí byť možné premiešať rýchlo a dôkladne. Preto vytvárajú rôzne typy miešacích metiel rôzne smery prúdenia v materiáli. Kým jeden typ dopravuje ťažký materiál optimálne nahor, iný model účinne drví hrudy v mase a ďalší typ rýchlo tlačí tekuté médiá rýchlo nadol, bez striekania.

Najmodernejšie vyhotovenie náradia zabezpečuje stálu kvalitu, pokojný a bezpečný chod a dlhú dobu používania.


MIEŠADLO

Výber správnej miešacej metly je rozhodujúci pre dokonalý výsledok miešania

collomix-fm collomix-kr collomix-wk collomix-mk
FM
colour-mixing
KR
tile-adhesive-mixing
WK
plaster-mixing
MK
mortar-mixing
Miešadlo c-mix Miešadlo c-mix
Množstvo miešaného materiálu do 40 litrov do 70 litrov
Farba FM 120 HF
Povrchová úprava FM 120 HF
Vyrovnávacie hmoty, samonivelačné hmoty KR 120 HF KR 140 HF
Riedke malty, priméry KR 120 HF KR 140 HF
Malta na lepenie obkladov KR 120 HF KR 140 HF
Tmeliace zmesi KR 120 HF KR 140 HF
Lepidlo na dlaždice KR 120 HF KR 140 HF
Omietková malta WK 120 HF WK 140 HF
Murovacia malta WK 120 HF WK 140 HF
Poterový cement WK 120 HF MK 140 HF
Malta na báze epoxidovej živice WK 120 HF MK 140 HF

NA STIAHNUTIE

45159-032_C-mix_Flyer_SK_LO
Dátový hárok miešadlo C•mix