Miksera C•mix

SIMPLY MIXING

Me mikserat e rinj C•mix nga Collomix

TEKNOLOGJI MODERNE E MAKINERSË PËR PËRDORIM
TË BESUESHËM NË KANTIER

Miksera C-mix


KOMPAKT
Miksera C-mix M1000

Makineri kompakte dhe meperformancë të lartë me një marsh. Optimale për detyra të
ndryshme përzierje deri në 40 litra.

Miksera C-mix M 1000
TË DHËNAT TEKNIKE
Fuqia: 1000 Watt / 230 V
Ø maks. i përzierësit: 120 mm / HEXAFIX®
Numri i xhirove me ngarkesë: 630 rpm
Numri artikull: 20360

UNIVERSAL
Miksera C-mix M1400

Mekanizëm përzierje të fortë për përdorim në kushte të vështira, deri në 70 litra. Kambio me 2-marshe për përdorim të madh force dhe përdorim fleksibël.

Miksera C-mix M1400
TË DHËNAT TEKNIKE
Fuqia: 1400 Watt / 230 V
Ø maks. i përzierësit: 140 mm / HEXAFIX®
Numri i xhirove me ngarkesë: 400 / 620 rpm
Numri artikull: 20370

SIMPLAY MIXING


SHKARKIME

Broshura C•mix
Pjesë këmbimi lista C•mix M1000
Pjesë këmbimi lista C•mix M1400
Përdorues manual C•mix