Hexafix®

BASHKIM I SHPEJTË HEXAFIX®

BASHKIM I SHPEJTË HEXAFIX

Bashkimet me vidhosje midis lopatave të miksimit dhe mikserave të dorës shpesh kanë një disavantazh të madh: Nuk e ke asnjëherë në dorë kur të duhet mjetin për të ndryshuar lopatën e miksimit.

Sistemi i bashkimit të shpejtë HEXAFIX® për ndërrimin e lopatave të miksimit pa nevojë për mjete ofron shumë avantazhe:

Lopata e miksimit nxirret me lehtësi për t’u pastruar – kjo ruan cilësinë dhe zgjat jetëgjatësinë e lopatës.
Pa lopatën e miksimit, është shumë më e lehtë të vihen pajisjet në çfarëdo automjeti ose mbajtëseje.
Kur përzihen materiale me viskozitete të ndryshme, këshillohet të përdoren lopata miksimi të ndryshme.

Heqja e mjetit shpesh të acaron nervat.
Me HEXAFIX® mund ta hiqni kollaj.