PËRZIERËSIN

SIMPLY MIXING

PËRZIERËSIN c-mix

ME PËRZIERËSIN E DUHUR JU PUNONI MË LEHTË DHE MË MIRË

Sa të ndryshëm janë materialet e veçanta, aq të ndryshme duhet të jenë përzierësit e veçantë në veprimin e tyre.

Materiali duhet të përzihet shpejtë dhe tërësisht. Për këtë arsye tipet e ndryshme të përzierësve gjenerojnë për shembull drejtime të ndryshme të rrjedhjes në material. Nëse një tip e transporton materialin e rëndë në mënyrë optimale sipër, një model tjetër i copëzon në mënyrë efikase kokrrizat në masë dhe një tip tjetër shtyn shpejtë poshtë substancat e lëngshme, pa spërkatur.

Një prodhim tepër modern i veglave kujdeset për cilësi konstante, një punë të qetë dhe të sigurt dhe për kohë të gjatë përdorimi.


PËRZIERËSIN

Përzgjedhja e përzierësit të duhur është në përputhje për rezultatin e përkryer të përzierjes

collomix-fm collomix-kr collomix-wk collomix-mk
FMcolour-mixing KRtile-adhesive-mixing WKplaster-mixing MKmortar-mixing
PËRZIERËSIN c-mix PËRZIERËSIN c-mix
Sasia që përzih deri 40 litra deri 70 litra
Ngjyra FM 120 HF
Shtresat FM 120 HF
Masat kompensuese, që ecin vetë KR 120 HF KR 140 HF
Llumrat, arsyeja e kapjes KR 120 HF KR 140 HF
Llaç ngjitës KR 120 HF KR 140 HF
Masa allçiu KR 120 HF KR 140 HF
Koll pllakash KR 120 HF KR 140 HF
Llaç për suvatim WK 120 HF WK 140 HF
Llaç për mur WK 120 HF WK 140 HF
Çimento për shtrim WK 120 HF MK 140 HF
ELlaç izolues WK 120 HF MK 140 HF

SHKARKIME

Broshura C•mix
Broshura mixing paddles C•mix