Karıştırma hakkında

SIMPLY MIXING

İnşaat alanında kullanılan ve karıştırılacak materyallerin çeşitliliği, uygun karıştırma işlemlerinin çok iyi bilinmesini gerektirir. İlgili materyalin işlenmesinde yanlış cihazın seçilmesi, ciddi yapısal hasarlara ya da uzun çalışma saatlerine ve işçinin gereksiz fiziksel yorgunluğuna neden olur.

Materyalin özellikleri

Karıştırma sisteminin testi karıştırma işlemi sona erdiğinde ortaya çıkan karışık malzeme üzerinde değil karıştırma işleminin başlangıcında mevcut olan bileşenler üzerinde gerçekleşir. Kuru malzeme ve sıvı katkı maddesi gibi iki bileşeni karıştırma, makineye en çok yük yükleyen işlemdir ve karıştırma kanadı şeklinin doğru olup olmadığını gösterir.


Hangi tahrik makinesi?

c-mix karıştırıcılar

Öncelikle, “elektrikli matkap mı yoksa el mikseri mi” kullanılacağını belirlemeniz gerekmektedir. Klasik elektrikli matkap, düşük devir ayarında ve 120 mm maksimum karıştırma kanadı çapı ile genellikle sıvı materyallerin küçük miktarlarını karıştırmak için genel olarak yeterlidir. Ancak bununla birlikte 500 W altındaki devirlerde elektrikli matkapları kullanmayınız. Daha yoğun materyallerde (yarı sıvı), daha büyük materyal hacimlerinde ya da daha büyük kanat çaplarında elektrikli makine yavaşlatılacak; aksi takdirde soğutma eksikliği kullanım ömrünü önemli derecede kısaltacaktır.

El mikserleri ile karşılaştırıldığında el mikserleri özellikle karıştırma sırasında ortaya çıkan ağır yükler için tasarlanmıştır. Tahrik parçaları, ağır yükler altında bile motor için yeterli güç ve soğutma sağlar ve özel dişli ünitesi uzun kullanım ömrü ve optimum performans garanti eder.

Pratik olarak karıştırılacak materyalin miktarı arttıkça karıştırma kanadının çapı da büyümelidir. Aynı şekilde karıştırma kanatlarının çapı büyüdükçe devir azalır ve sonuç olarak daha fazla motor gücü gerekir.


Hangi karıştırma kanadı?

collomix-fm collomix-kr collomix-wk collomix-mk

En iyi karıştırma sonuçları için sadece doğru makineyi seçmek değil aynı zamanda doğru karıştırma kanatlarını seçmek de önemlidir. İki etmene göre karar vereceksiniz: Karıştırılacak malzemenin miktarı karıştırma kanadının çapını belirlerken malzemenin yapısı da yöntemi, örneğin karıştırma yöntemi ya da işlemi belirler!

c-mix karıştırıcılar Alttan üste doğru (sağ yöne döner)
Malzeme kovanın tabanından yukarı doğru taşınır ve yandan tekrar aşağıya doğru akar. Harç, sıva, yapıştırıcı, kum ve çakıl dolgulu malzemeler gibi ağır malzemelerde uygulanır. Karıştırma ucu kolaylıkla malzeme içine dalar.
c-mix karıştırıcılar Üstten alta doğru (sol yöne döner)
Malzeme üstten aşağıya doğru bastırılır ve yandan tekrar yukarı doğru akar. Karışım içindeki olası topaklar etrafa sıçrama gerçekleşmeden karıştırıcının yüksek kesme kuvveti ile parçalanır. Boya gibi ince kıvamlı malzemeler, elyaf içerikli malzeme veya yumuşak sıva alçılar için optimal seçimdir.
c-mix karıştırıcılar Paralel karıştırma etkisi
Burada malzeme girdap şeklinde döndürülür. Karıştırıcı ucunun aşağı ve yukarı doğru hareket ettirilmesi ile komponentler yukarı ve aşağı yönde hareket ederek karışır. Sıva alçılar için optimal bir uygulamadır. Yüksek kesme kuvveti sayesinde topak oluşması önlenir.