Mešala

SIMPLY MIXING

Mešala c-mix

SA PRAVIM MEŠAČEM RADIĆETE LAKŠE I BOLJE

Kao što su pojedinačni materijali različiti, tako bi i pojedinačni mešači morali da se razlikuju po svom dejstvu.

Materijal treba da se izmeša brzo i temeljno. Zbog toga pojedinačni mešači stvaraju, na  primer, različite smerove strujanja u materijalu. Dok jedan tip optimalno transportuje težak materijal nagore, drugi model efektivno razbija grudvice u masi, a neki drugi tip brzo i bez prskanja potiskuje tečne medijume nadole.

Najmoderniji način proizvodnje alata obezbeđuje konstantan kvalitet, miran i siguran rad i dug vek korišćenja.


MEŠALA

Izbor pravog mešača je odlučujuće za besprekoran rezultat mešanja

collomix-fm collomix-kr collomix-wk collomix-mk
FM
colour-mixing
KR
tile-adhesive-mixing
WK
plaster-mixing
MK
mortar-mixing
Mešala c-mix Mešala c-mix
Količina za mešanje do 40 litara do 70 litara
Boja FM 120 HF
Prevlake FM 120 HF
Mase za ravnanje, samonivelisanje KR 120 HF KR 140 HF
Pulpe, osnovni premazi KR 120 HF KR 140 HF
Adhesive mortar KR 120 HF KR 140 HF
Fillers KR 120 HF KR 140 HF
Tile cement KR 120 HF KR 140 HF
Plaster WK 120 HF WK 140 HF
Masonry mortar WK 120 HF WK 140 HF
Cement screed WK 120 HF MK 140 HF
Epoxy resin mortar WK 120 HF MK 140 HF

 


PRENOSI

Prospektu C•mix
Obrazec mešala C•mix