Kontakt C-mix

PARTNERËT E SHPËRNDARJES ALBANIA
KEAD
Rruga Naim Frashëri p.60/2
AL Tirana
T +355 69 20 44 619
Email kead.albania@gmail.com
Internet www.kead.al


Personat e kontaktit C•mix

Professional mixer C-mix contactZoti Massimo Gasperini
Eksportit Menaxher
T +49 84 58 32 98 72
Email

Professional mixer C-mix contactGrua Kristin Goldammer
Shitjet e eksportit
T +49 84 58 32 98 51
Email

Professional mixer C-mix contactGrua Theresa Bortenhauser
Shitjet e eksportit
T +49 84 58 32 98 87
Email

Professional mixer C-mix contactGrua Astrid Rung
Shitjet e eksportit
T +49 84 58 32 98 52
Email


C•mix është një markë e Collomix

Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
D-85080 Gaimersheim
Gjermani
T +49 (0) 84 58 32 98-0
F +49 (0) 84 58 32 98-30
Email / Internet